fbpx

Kunstauktion in BerlinBronzen, Petschafte, Elfenbeinschnitzereien, Miniaturen, Gemälde, Silber, Golddosen.

24.11.2016, 10:00 Uhr
 

Elfenbeinschnitzereien, Silber, 3 goldene Tabatieren, 1x v. Zar Alexander II.
Über 400 Bronzen und Petschafte:   


R. Andregen, E. Borlach, A. Barga, G. Blas, A. Bofill, B. Boutie, J. Christensen, Clodin, G. Coudray, Etling, W. Exner, E. Fuchs, A. Gaul 2x, A. E. Gaudez, H. Giesecke, Grisard, H. Göschel, F. Heinemann, E. Herter, F. Iffland 3x, Janvier, C. Kauba, R. Kaesbach, M. Klinger, L. Kley, K. Kowalczewski, H. Kossowsky, G. Kolbe 7x, C. Kopp, H. Kraft, A. Kraus, A. Lanz, A. Lewin-Funke, M. Lindenberg, H. L. Levasseur, C. Meit, Aug. Moreau 4x, M. Moreau 6x, H. Moreau, Moralla, T. Meer, E. Müller, A. Neri, L. Nick, P. Philippe, V. Peter, Poertzel, K. Pracht, C. R. Raab, Reinhold, E. Richter, F. Rosse, M. Sabougs, H. Schievelkamp 2x, H. Schmidt, W. Schott, V. Seifert 2x, R. Sintenis 9x, G. v. d. Straeten 11x, J. Stache, P. Tereszatz 2x, H. v. Torwaldsen 2x, W. Uhlmann, Van de Vin, E. Villanis, 2x, Zach u. a.

Über 100 Gemälde und Miniaturen:

B. Adam, G. Alfieri, W. A. Amberg, O. Antoine 2x, C. Arnold, E. Behns, W. Bell, Bost, H. Brandes, H. Brüggemann, M. Stevenson Cassat, P. de Coninck, C. F. Deiker, E. Demmin, A. Francois, H. Friedländer, C. Geßmann, M. Hänger 2x, H. Hiller, Ch. Hoguet, Th. Hosemann, J. Hofbauer, J. J. Huber Feldkirch, H. Janssens 2x, E. Lasek, A. H. Lier, K. Lajos, J. Jungblut, H. Kaplan, A. D. Kindermann, M. Kirzinger, G. Kühl, L. Mayer, W. A. Meyerheim 2x, C. Netscher, J. Osnaghi 2x, A. v. Rentzell, J. M. Roos, O. v. Ruppert, O. Scheurer, Chr. Sell, C. Siewert, H. Sperling, J. Sudowsky, Wegner, W. Watson, J. P. Wolf, J. C. Ziegler, H. Zille, u. a.
 

Vorgebote ab sofort im Portal möglich!Zum Online Katalog der Kunstauktion


Vorbesichtigung

22.11.2016
23.11.2016
jeweils 9:00 - 19:00 Uhr